Het HTML-marquee element  wordt in diverse documenten beschreven welke veelvuldig op internet te vinden zijn.
Hier wordt vrijwel altijd uit gegaan van het gebruik van marquee voor lichtkranten met tekst.

Op deze pagina wordt beschreven hoe marquee toegepast kan worden voor afbeeldingen, zoals een eenvoudig GIF-plaatje. Marquee kan ook toegepast worden voor JPG-afbeeldingen, zoal b.v. digitale foto's.
Op de volgende pagina's wordt dit met een paar voorbeelden zichtbaar gemaakt.


Het element 'marquee'  kent  'attributen' die de werking beïnvloeden, b.v. 'direction' voor richting, 'scrolldelay' voor snelheid en 'height' voor hoogte. De attributen hebben een 'waarde'. Het element, attribuut en de waarde moeten tussen haken gezet worden. b.v. <marquee direction="right">


Voor bewegen naar links

<marquee>XXX</marquee>

Voor bewegen naar boven
<marquee direction="up">

Met een vaste hoogte
<marquee height="100"

Voor bewegen naar beneden
 <marquee direction="down">

Met een vaste hoogte
<marquee height="100">

Voor bewegen naar rechts

<marquee direction="right">

 
De oranje tekst geeft aan, dat de eigenschappen die bij de afbeelding horen, allemaal tussen <marquee> en </marquee> geplaatst moeten worden
v.b.   <marquee direction="right"><img src="bal.gif"alt=""width="28"height="28"></marquee>
v.b.   <marquee behavior="alternate"><img src="
bal.gif"alt=""width="28"height="28"></marquee>
v.b.   <marquee behavior="slide"><img src="
bal.gif"alt=""width="28"height="28"></marquee>
v.b.   <marquee scrolldelay="100"><img src="bal.gif"alt=""width="28"height="28"></marquee>


Enkele voorbeelden van de invloed van de attributen met waarden op het gedrag van marquee.

<marquee loop="3">XXX</marquee>
De beweging stopt na 3 keer
<marquee scrolldelay="20">XXX</marquee>
Beweegt elke 20 milliseconden een stukje
<marquee scrolldelay="200">XXX</marquee>
Beweegt elke 200 milliseconden een stukje
<marquee scrollamount="2">XXX</marquee>
Verschuift bij elke beweging 2 pixels
<marquee scrollamount="20">XXX</marquee>
Verschuift bij elke beweging 20 pixels
<marquee behavior="alternate">XXX</marquee>
Beweegt  heen en weer
<marquee behavior="slide">XXX</marquee>
De afbeelding blijft staan aan het eind van de cel

Er kunnen meerdere attributen gelijktijdig gebruikt worden, deze moeten dan allemaal binnen dezelfde haken van marquee geplaatst worden. Combineer en expirimenteer naar hartelust.

<marquee direction="right" behavior="alternate" scrolldelay="150" width="400">XXX</marquee>